اینجا حریم من است،حریم قلب کوچکم!

قفس تنهایی من و حرف های ناگفته ام...

کسی دلش برایم نسوزد

من این قفس را دوست دارم و تنهایی ام را...

تنهایی...

تنها اتفاق این روزهای من است

  • بازدید : ۸۰۱