گاهی مینویسم ، گاهی مینوازم ، گاهی فکر میکنم ، گاهی در رویا به سر میبرم
و همه این گاهی ها زندگی من را میسازد
و من گاهی شاید زندگی میکنم :)

خوش باشید. :)

  • بازدید : ۱۰۸۹